**Hoe bescherm je de OT-omgeving van je bedrijf tegen cyberincidenten?**


Met de Security Check Procesautomatisering krijg je inzicht in en advies over de beveiliging van industriële controlesystemen (ICS) in je OT-omgeving. De maatregelen die je moet treffen om beschermd te zijn, variëren per bedrijf. Doorloop daarom eerst 3 vragen om ingedeeld te worden in een categorie Hoog/Medium/Laag.
Cyberweerbaarheid van de OT-omgeving
OT, ook wel bekend als de industriële procesautomatisering van een bedrijf, is een aparte digitale omgeving. De beveiliging van de controlesystemen (ICS) vraagt om een andere aanpak dan bijvoorbeeld IT-omgevingen. Het ICS-veiligheidsbewustzijn en het bijbehorende budget zijn vaak lager dan bij traditionele IT-omgevingen. Om de juiste digitale weerbaarheidsmaatregelen te kunnen treffen, is extra aandacht vereist, op zowel strategisch als tactisch en operationeel niveau. Graag helpen we je op weg met een tool die inzicht verschaft in de betrouwbaarheid van je OT-omgeving.