**Hoe bescherm je de OT-omgeving van je bedrijf tegen cyberincidenten?**


Met de Security Check Procesautomatisering krijg je inzicht in en advies over de beveiliging van industriële controlesystemen (ICS) in je OT-omgeving. De maatregelen die je moet treffen om beschermd te zijn, variëren per bedrijf. Doorloop daarom eerst 3 vragen om ingedeeld te worden in een categorie Hoog/Medium/Laag.
Cyberweerbaarheid van de OT-omgeving
OT, ook wel bekend als de industriële procesautomatisering van een bedrijf, is een aparte digitale omgeving. De beveiliging van de controlesystemen (ICS) vraagt om een andere aanpak dan bijvoorbeeld IT-omgevingen. Het ICS-veiligheidsbewustzijn en het bijbehorende budget zijn vaak lager dan bij traditionele IT-omgevingen. Om de juiste digitale weerbaarheidsmaatregelen te kunnen treffen, is extra aandacht vereist, op zowel strategisch als tactisch en operationeel niveau. Graag helpen we je op weg met een tool die inzicht verschaft in de betrouwbaarheid van je OT-omgeving.
# Toegankelijkheid Regelhulpen voor bedrijven

Wij willen dat iedereen onze website kan gebruiken, op welk apparaat dan ook.
Komt u toch een pagina tegen die niet toegankelijk is? Dan kunt u dit aan ons
melden.

## Wat is een toegankelijke website?

Een toegankelijke website is voor iedereen goed te gebruiken. Overheidssites
moeten voldoen aan toegankelijkheidseisen. Dit staat in het Tijdelijk besluit digitale
toegankelijkheid overheid. Ook moeten overheidssites verantwoordelijkheid afleggen
in een gepubliceerde toegankelijkheidsverklaring.

## Toegankelijkheidsverklaring

[![Toegankelijkheidsverklaring](https://www.toegankelijkheidsverklaring.nl/files/verklaring/label/3d33fa57af92d2148e96e2ee72c2e22b.6723.svg)](https://www.toegankelijkheidsverklaring.nl/register/6723)

## Maatregelen toegankelijkheid

Wij zorgen voor een goede toegankelijkheid door diverse maatregelen binnen onze
(dagelijkse) processen:
- Toegankelijkheid is onderdeel van alle stappen in het ontwerp-, bouw- en redactionele
proces van onze website.
- Onafhankelijke deskundigen testen (onderdelen van) de website regelmatig op
toegankelijkheid. Zij onderzoeken functioneel-technische en redactionele onderdelen.
Gevonden problemen lossen wij duurzaam op.
- Onze medewerkers houden hun kennis over toegankelijkheid op peil en passen dit toe waar
nodig.

## Problemen met toegankelijkheid melden

Heeft u vragen of opmerkingen? Of wilt u een pagina gebruiken die niet toegankelijk
blijkt? Stuur dan een e-mail naar [toegankelijkheid@rvo.nl](mailto:toegankelijkheid@rvo.nl).